Jobcoaching

Maatschappelijke Dienstverlening

Jobcoaching

 

VOOR WERKNEMERS • VOOR WERKGEVERS • VOOR OVERHEID

 

Een jobcoach is iemand die ondersteuning biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De doelstelling is altijd het vinden en behouden van een passende baan. Ik kijk samen met de klant naar diens mogelijkheden en de manieren waarop deze optimaal te benutten zijn. De afstemming van de arbeidsmogelijkheden van de klant en de wensen van de werkgever zijn hierin van cruciaal belang.

 

De voorziening jobcoach wordt toegekend door UWV of gemeente. Werknemers die belemmeringen in hun werk ervaren als gevolg van een ziekte of beperking of bij het volgen van onderwijs kunnen een beroep doen op een voorziening jobcoach bij UWV. Werknemers die onder de doelgroep van de Participatiewet vallen kunnen via de gemeente een vergoeding voor jobcoach aanvragen. Mijn certificering tot jobcoach heb ik in 2018 behaald bij Elan Training. Deze geregistreerde HBO-opleiding is erkend door UWV, Noloc en NVS. De methodiek Supported Employment staat centraal in de werkwijze van de jobcoach. Meer weten over deze werkwijze? Lees dan verder op deze pagina.

 

 

Werkwijze Jobcoachtraject

 

 

Intakegesprek / assessment

 

In deze fase worden de capaciteiten en interesses van de werknemer geïnventariseerd. Ervaringen op het gebied van opleiding en arbeid worden in beeld gebracht, waarbij ook aandacht is voor mogelijke nieuwe ontwikkelingen. Vanuit de verzamelde informatie worden de vervolgstappen gezet waarbij de werknemer in het gehele proces zelf de regie heeft en wanneer dit minder vanzelfsprekend is, deze zelfstandigheid ontwikkelt.

 

 

Jobfinding / Jobanalyse / Jobmatching

 

Vanuit het werknemersprofiel, waarin de informatie uit het intakegesprek is verwerkt, wordt gekeken welke mogelijkheden er zijn op de arbeidsmarkt. Bij het zoeken naar een geschikte job wordt middels een jobanalyse het takenpakket op een werkplek geïnventariseerd. De matching vindt plaats in het vergelijken van de taakinhoud van de functie en de interesses en capaciteiten van de werknemer.

Het werknemers - en werkgeversprofiel wordt hierbij als instrument gebruikt om te bepalen of er sprake is van een match alvorens door te gaan naar de volgende stap. In deze fase kan een sollicitatietraining met de jobcoach een belangrijke voorbereiding zijn voor de werknemer.

Jobcoaching / Job (re)design / Jobcarving

 

Naar aanleiding van de gegevens uit de vorige fase zal een coachingsplan opgesteld worden waarin de coachingsdoelen en activiteiten voor de werknemer geformuleerd worden. Deze doelen worden samen met de werknemer bepaald en besproken met de werkgever.

 

Middels "coaching-on-the-job" worden training en andere vormen van begeleiding op maat voorzien, om de zelfstandigheid en de prestaties van de werknemer op de werkvloer te verhogen. Dit is een belangrijke fase in het welslagen van de plaatsing waarbij de intentie ligt in een duurzame samenwerking met de werkgever. Waar mogelijk kan er bekeken worden of het takenpakket van de functie op maat gemaakt kan worden voor de werknemer (job redesign) of een deel van het takenpakket als functie geïntroduceerd wordt (jobcarving). Uiteraard verschillen de mogelijkheden hierin per functie en bedrijf. 

Ongoing Support

 

Na het actieve ondersteuningsproces in de voorgaande fasen zal bij een duurzame tewerkstelling de begeleiding op de achtergrond blijven bestaan. Deze fase kan gezien worden als een soort nazorg.

Zowel de werknemer als de werkgever kunnen een beroep doen op de jobcoach voor advies, evaluatie van de werkbetrekking of andere zaken die van toepassing zijn.

 

 

 

***

Verlaat nooit de weg van je eigen talent.

Wees waarvoor de natuur je heeft bestemd, en je zult slagen

(Sydney Smith)

 

***

 

Copyright © 2018 All Rights Reserved | Disclaimer | Privacyverklaring | Algemene voorwaarden